English version

 
Archív - Martinské dni 2012
 
Úvodná stránka
Registrácia
Informácie
Ubytovanie
Program
Fotogaléria
Publikačné výstupy
Kontakty
Sponzori
Vystavovatelia

Témy konferencie

Pracovné lekárstvo a choroby z povolania: aktuálna situácia a vývoj

Profesionálne ochorenia podporno-pohybového systému, chrbtice a ich prevencia

Ochorenia respiračného systému

Toxikológia a genotoxikológia

Pracovné – zdravotné služby

Varia

 

 

INFORMÁCIE

Koordinátor konferencie
Doc. MUDr. Oto OSINA, PhD.
prednosta Kliniky pracovného lekárstva a toxikológie JLF UK a UN v Martine

Čestné predsedníctvo
Prof. MUDr. Ján Danko, CSc. – dekan JLF UK v Martine
Doc. MUDr. Julián Hamžík, PhD. – riaditeľ UN v Martine
Doc. MUDr. Ľubomír Legáth, PhD. – hlavný odborník MZ SR
Doc. MUDr. Marie Nakládalová, PhD. – predsedkyňa SNzP ČLS JEP
Prof. MUDr. Janka Buchancová, CSc. – ÚVZ JLF UK v Martine
Mgr. art. Andrej Hrnčiar – primátor mesta Martin
MUDr. Oľga Augustínová – MZ SR, odbor zdravotnej starostlivosti

Vedecký výbor
Prof. MUDr. Janka Buchancová, CSc.
Prof. MUDr. Daniela Pelclová, CSc.
Prof. MUDr. Margita Šulcová, CSc.
Doc. MUDr. Marie Nakládalová, PhD.
Doc. MUDr. Milan Tuček, CSc.
Doc. MUDr. Ľubomír Legáth, PhD.
Doc. MUDr. Igor Bátora, PhD.
Doc. MUDr. Oto Osina, PhD.
Doc. MUDr. Eleonóra Fabiánová, PhD.
Doc. RNDr. Ľudovít Mušák, PhD.
MUDr. Gabriela Klimentová, CSc.
MUDr. Marek Varga
MUDr. Michal Ihnatko

Organizačný výbor
Doc. MUDr. Oto Osina, PhD.
MUDr. Gabriela Klimentová, CSc.
Doc. RNDr. Ľudovít Mušák, PhD.
MUDr. Kristína Moravčíková
MUDr. Zdena Matúšková
MUDr. Tomáš Vasičko
MUDr. Martina Mikolajčíková
Ing. Jela Valachová, PhD.
Mgr. Jana Repovská
Janka Tylková
Alena Košťaliková
Eva Cetlová
Jana Ďanovská
Janka Mitranová

Témy konferencie:

  • Pracovné lekárstvo a choroby z povolania: aktuálna situácia a vývoj
  • Profesionálne ochorenia podporno-pohybového systému, chrbtice a ich prevencia
  • Ochorenia respiračného systému
  • Toxikológia a genotoxikológia
  • Profesionálne nádorové ochorenia a ich prevencia
  • Pracovné – zdravotné služby
  • Varia

Rokovacie jayky:
slovenský , český , anglický

Hodnotenie SACCME:
Konferencia je zaradená do kontinuálneho medicínskeho vzdelávania.
Kredity sú účastníkovi priznané v zmysle vyhlášky MZ SR 366/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov a na základe zmluvy medzi SACCME a Európskou akreditačnou radou (EACCME).

 
 
 
Podujatie je certifikované s pridelením 13 kreditov CME
© design: Lucian Cmorej, ABC studio, 2011 - 2014