English version

 
Archív - Martinské dni 2012
 
Úvodná stránka
Registrácia
Informácie
Ubytovanie
Program
Fotogaléria
Publikačné výstupy
Kontakty
Sponzori
Vystavovatelia

Témy konferencie

Pracovné lekárstvo a choroby z povolania: aktuálna situácia a vývoj

Profesionálne ochorenia podporno-pohybového systému, chrbtice a ich prevencia

Ochorenia respiračného systému

Toxikológia a genotoxikológia

Pracovné – zdravotné služby

Varia

 

 

KONTAKT

Sekretariát konferencie:
Klinika pracovného lekárstva a toxikológie JLF UK a UN Martin
Kollárova 2, 036 59 Martin
e-mail: kostalikova@jfmed.uniba.sk

Kontaktná osoba: Alena Košťaliková

Organizačný sekretariát:
CA KAMI
Agentúra KAMI, s r.o.
Letná 70, 052 01 Spišská Nová Ves
Tel./ Fax: 00421 / 53 / 441 23 72
E-mail: cakami@cakami.sk, kongres@cakami.sk

Kontaktná osoba: Ing. Tatiana Bednárová
Tel: 053 / 441 23 72, 0905 / 886 084

 
 
 
Podujatie je certifikované s pridelením 13 kreditov CME
© design: Lucian Cmorej, ABC studio, 2011 - 2014