English version

 
Archív - Martinské dni 2012
 
Úvodná stránka
Registrácia
Informácie
Ubytovanie
Program
Fotogaléria
Publikačné výstupy
Kontakty
Sponzori
Vystavovatelia

Témy konferencie

Pracovné lekárstvo a choroby z povolania: aktuálna situácia a vývoj

Profesionálne ochorenia podporno-pohybového systému, chrbtice a ich prevencia

Ochorenia respiračného systému

Toxikológia a genotoxikológia

Pracovné – zdravotné služby

Varia

 

 

REGISTRÁCIA

Registráciu je možné vykonať:
ON – LINE registračným formulárom
E-mail: cakami@cakami.sk
Poštou: CA KAMI s. r. o. , Letná 70 , 052 01 Spišská Nová Ves

Zdravotné sestry sú povinné registrovať sa na danú vzdelávaciu aktivitu aj na portáli SKSaPA

REGISTRAČNÝ FORMULÁR / REGISTRATION FORM

ÚDAJE PRE VYPÍSANIE CERTIFIKÁTOV
(prosíme o dôsledné vyplnenie)
ID číslo *
(keď ID číslo nemáte, uveďte 0000)
Titul
Meno *
Priezvisko *
Adresa *
Tel./Fax *
Organizácia *
E-mail *
Účastník kongresu *

člen SPL

Účasť *

Aktívna účasť je možná aj prihlásením POSTERU do posterovej sekcie.
Doporučená veľkosť posteru: 85 x 100 cm

Ak ste aktívnym účastníkom PREDNÁŠKA / POSTER vyplňte nasledovné údaje

Autor
Spoluautor
Názov prednášky
On-line registrácia je možná do 11. 3. 2014, po uvedenom termíne je možná registrácia priamo na mieste – v hoteli Turiec.
Ďakujeme za pochopenie.

Registračný poplatok:

  do 17. 1. 2014 po 17. 1. 2014
Člen SPL
48 €
68 €
Nečlen SPL, sprevádzajúca osoba
58 €
78 €
Sestra
20 €
30 €
Študent LF – denná forma
 5 €
10 €

Registračný poplatok zahŕňa
účasť na odbornom programe, informačný balíček + zborník abstraktov , občerstvenie, účasť na spoločenskom večere.

Názov účtu:
Cestovná agentúra KAMI, s. r. o.
Peňažný ústav: OTP Banka Slovensko, a. s., Letná 48, 052 01 Spišská Nová Ves
Číslo účtu: 10199586/5200
IBAN: SK 55 5200 0000 0000 1019 9586
SWIFT: OTPVSKBX
VS: 13032014 - valid for payments within Slovakia
KS: 0558

Poznámky:
■ do správy pre prijímateľa uveďte meno účastníka
■ ak hradí registračný poplatok firma, prosíme o zaslanie menného zoznamu
■ pri registrácii je potrebné preukázať sa dokladom o zaplatení registračného poplatku

Vstup do kongresových priestorov a účasť na spoločenskom večere len po preukázaní sa MENOVKOU!
Účastník kongresu je povinný nosiť ju na viditeľnom mieste.

Stravovanie:
Pre registrovaných účastníkov je zabezpečené občerstvenie / For registered participants is provided refreshments.

Spoločenský večer:
13. 3. 2014 - GALAVEČER v hoteli TURIEC ****

 
 
 
Podujatie je certifikované s pridelením 13 kreditov CME
© design: Lucian Cmorej, ABC studio, 2011 - 2014