English version

 
Archív - Martinské dni 2012
 
Úvodná stránka
Registrácia
Informácie
Ubytovanie
Program
Fotogaléria
Publikačné výstupy
Kontakty
Sponzori
Vystavovatelia

Témy konferencie

Pracovné lekárstvo a choroby z povolania: aktuálna situácia a vývoj

Profesionálne ochorenia podporno-pohybového systému, chrbtice a ich prevencia

Ochorenia respiračného systému

Toxikológia a genotoxikológia

Pracovné – zdravotné služby

Varia

 

 

INFORMÁCIE PRE VYSTAVOVATEĽOV

Ponúkame Vám možnosť PREZENTÁCIE Vašej spoločnosti na konferencii
- prenájom stánku
- prednáška v bloku
- inzercia v bulletine / A5
- uverejnenie loga
- vkladanie materiálov do tašiek

Kompletnú ponuku si spolu s podmienkami vyžiadajte v Agentúre KAMI, www.cakami.sk
email : kongres@cakami.sk , tel. : 0905 / 530 158

Pôdorysy priestorov - SUTERÉN

suterén

 

Pôdorys priestorov - PRÍZEMIE 

prízemie

 
 
 
Podujatie je certifikované s pridelením 13 kreditov CME
© design: Lucian Cmorej, ABC studio, 2011 - 2014