English version

 
Archív - Martinské dni 2014
 
Úvodná stránka
Registrácia
Informácie
Ubytovanie
Program
Fotogaléria
Publikačné výstupy
Kontakty
Sponzori
Vystavovatelia
Online platba

Témy konferencie

Choroby z povolania: aktuálna situácia a vývoj

Ochorenia podporno-pohybového systému a chrbtice

Ochorenia respiračného systému – vývoj, diagnostika, prevencia

Vybrané kazuistiky riešené Celoslovenskou komisiou a Regionálnymi komisiami pre posudzovanie chorôb z povolania

Toxikológia a genotoxikológia

Pracovné zdravotné služby

Varia

 

Občianske združenie
Zdravie pri práci

Vopred Vám ďakujeme za poskytnutú finančnú podporu Občianskemu združeniu "Zdravie pri práci", ktorú môžete zrealizovať nasledujúcimi spôsobmi, alebo priamo na účet č. 4014382298/7500

Vyhlásenie k poskytnutiu 2% z dane

Darovacia zmluva - na účet

Darovacia zmluva - v hotovosti

 

Stanovy občianskeho združenia

  • strana 1
  • strana 2
  • strana 3
  • strana 4
  • strana 5
 

 

 
 
 
 
© design: Lucian Cmorej, ABC studio, 2011 - 2016