English version

 
Archív - Martinské dni 2014
 
Úvodná stránka
Registrácia
Informácie
Ubytovanie
Program
Fotogaléria
Publikačné výstupy
Kontakty
Sponzori
Vystavovatelia
Online platba

Témy konferencie

Choroby z povolania: aktuálna situácia a vývoj

Ochorenia podporno-pohybového systému a chrbtice

Ochorenia respiračného systému – vývoj, diagnostika, prevencia

Vybrané kazuistiky riešené Celoslovenskou komisiou a Regionálnymi komisiami pre posudzovanie chorôb z povolania

Toxikológia a genotoxikológia

Pracovné zdravotné služby

Varia

 

Pokyny na písanie abstraktov a plných textov príspevkov

(vedeckých prác in extenso)

 

Zaslanie ABSTRAKTOV: do 12. 2. 2016

e-mail: abstrakty@martinskedni.sk

Vzor abstraktu

 


 

Zaslanie PLNÝCH TEXTOV: do 29. 2. 2016

e-mail: abstrakty@martinskedni.sk

Vzor plného textu príspevku

 


 

E-POSTER vzory na stiahnutie

         

Pri spracovávaní posterových abstraktov postupujte podľa pokynov platných pre abstrakty.

 
 
 
 
© design: Lucian Cmorej, ABC studio, 2011 - 2016