English version

 
Archív - Martinské dni 2014
 
Úvodná stránka
Registrácia
Informácie
Ubytovanie
Program
Fotogaléria
Publikačné výstupy
Kontakty
Sponzori
Vystavovatelia
Online platba

Témy konferencie

Choroby z povolania: aktuálna situácia a vývoj

Ochorenia podporno-pohybového systému a chrbtice

Ochorenia respiračného systému – vývoj, diagnostika, prevencia

Vybrané kazuistiky riešené Celoslovenskou komisiou a Regionálnymi komisiami pre posudzovanie chorôb z povolania

Toxikológia a genotoxikológia

Pracovné zdravotné služby

Varia

 

INFORMÁCIE

Koordinátor konferencie

Doc. MUDr. Oto OSINA, PhD.
prednosta Kliniky pracovného lekárstva a toxikológie JLF UK a UN v Martine

Čestné predsedníctvo

Prof. MUDr. Ján Danko, CSc. – dekan JLF UK v Martine
MUDr. Dušan Krkoška, PhD., MBA – riaditeľ UN Martin
Doc. MUDr. Ľubomír Legáth, PhD. – hlavný odborník MZ SR
Prof. MUDr. Janka Buchancová, CSc. – ÚVZ JLF UK v Martine
Prof. MUDr. Július Mazuch, DrSc. – predseda Spolku lekárov v Martine

Vedecký výbor

Prof. MUDr. Janka Buchancová, CSc.
Doc. MUDr. Marie Nakládalová, Ph.D.
Doc. MUDr. Milan Tuček, CSc.
Doc. MUDr. Ľubomír Legáth, PhD.
Doc. MUDr. Igor Bátora, PhD.
Doc. MUDr. Oto Osina, PhD.
Doc. MUDr. Eleonóra Fabiánová, PhD.
Doc. RNDr. Ľudovít Mušák, PhD.
MUDr. Gabriela Klimentová, CSc.
MUDr. Marek Varga, PhD.
MUDr. Daniela Križanová, PhD., MPH
MUDr. Miroslav Machata, PhD., MPH
MUDr. Michal Ihnatko
MUDr. Robert Vilček

Organizačný výbor

Doc. MUDr. Oto Osina, PhD.
MUDr. Zdenka Matušková
Doc. RNDr. Ľudovít Mušák, PhD.
MUDr. Juliana Prindešová-Bušíková, PhD.
MUDr. Gabriela Hubená PhD.
MUDr. Tomáš Vasičko
Ing. Jela Valachová, PhD.
Ing. Veronika Ferenčíková
Mgr. Jana Repovská
Alena Košťaliková

Témy konferencie

  • Choroby z povolania: aktuálna situácia a vývoj
  • Ochorenia podporno-pohybového systému a chrbtice
  • Ochorenia respiračného systému – vývoj, diagnostika, prevencia
  • Vybrané kazuistiky riešené Celoslovenskou komisiou a Regionálnymi komisiami pre posudzovanie chorôb z povolania
  • Toxikológia a genotoxikológia
  • Pracovné zdravotné služby
  • Varia

Rokovacie jayky

slovenský, český, anglický

Hodnotenie ARS CME: 11 kreditov

Konferencia je zaradená do kontinuálneho medicínskeho vzdelávania ARS CME.
Kredity sú účastníkovi priznané v zmysle vyhlášky MZ SR 366/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov a na základe zmluvy medzi SLK a Európskou akreditačnou radou.

 
 
 
 
© design: Lucian Cmorej, ABC studio, 2011 - 2016