English version

 
Archív - Martinské dni 2014
 
Úvodná stránka
Registrácia
Informácie
Ubytovanie
Program
Fotogaléria
Publikačné výstupy
Kontakty
Sponzori
Vystavovatelia
Online platba

Témy konferencie

Choroby z povolania: aktuálna situácia a vývoj

Ochorenia podporno-pohybového systému a chrbtice

Ochorenia respiračného systému – vývoj, diagnostika, prevencia

Vybrané kazuistiky riešené Celoslovenskou komisiou a Regionálnymi komisiami pre posudzovanie chorôb z povolania

Toxikológia a genotoxikológia

Pracovné zdravotné služby

Varia

 

KONTAKT

Sekretariát konferencie:

Klinika pracovného lekárstva a toxikológie JLF UK a UN Martin
Kollárova 2, 036 59 Martin

e-mail: kostalikova@jfmed.uniba.sk

Kontaktná osoba: Alena Košťaliková

 

 

Organizačný sekretariát:

CA KAMI

Cestovná agentúra KAMI, s r.o.
Letná 70, 052 01 Spišská Nová Ves

E-mail: kami@agenturakami.sk

Kontaktná osoba: Ing. Daniela Hudáková – manager konferencie
Tel: 0905 886 084, 053/44 12 372

 
 
 
 
© design: Lucian Cmorej, ABC studio, 2011 - 2016