English version

 
Archív - Martinské dni 2014
 
Úvodná stránka
Registrácia
Informácie
Ubytovanie
Program
Fotogaléria
Publikačné výstupy
Kontakty
Sponzori
Vystavovatelia
Online platba

Témy konferencie

Choroby z povolania: aktuálna situácia a vývoj

Ochorenia podporno-pohybového systému a chrbtice

Ochorenia respiračného systému – vývoj, diagnostika, prevencia

Vybrané kazuistiky riešené Celoslovenskou komisiou a Regionálnymi komisiami pre posudzovanie chorôb z povolania

Toxikológia a genotoxikológia

Pracovné zdravotné služby

Varia

 

REGISTRÁCIA

Registráciu je možné vykonať:

ON – LINE registračným formulárom
E-mailom: kami@agenturakami.sk
Poštou: CA KAMI s. r. o. , Letná 70 , 052 01 Spišská Nová Ves

REGISTRAČNÝ FORMULÁR / REGISTRATION FORM

ÚDAJE PRE VYPÍSANIE CERTIFIKÁTOV
(prosíme o dôsledné vyplnenie)
ID číslo *
(ak ho neviete/nemáte, uveďte Váš dátum narodenia)
Titul
Meno *
Priezvisko *
Adresa *
Tel./Fax *
Organizácia *
E-mail *
Účastník konferencie *

člen SPL

Účasť *

Aktívna účasť je možná aj prihlásením E-POSTERu do posterovej sekcie.

Ak ste aktívnym účastníkom PREDNÁŠKY / E-POSTERu vyplňte nasledovné údaje

Autor
Spoluautor
Názov prednášky
On-line registrácia je možná do 8. 3. 2016, po uvedenom termíne je možná iba registrácia priamo na mieste – v hoteli Turiec.
Ďakujeme za pochopenie.

Registračný poplatok

  do 12. 2. 2016 od 13. 2. 2016
Člen SPL
50 €
70 €
Nečlen SPL, sprevádzajúca osoba
60 €
80 €
Iný zdravotný pracovník  
60 €
Sestra
10 €
20 €
Študent LF – denná forma
  0 €
 0 €
Doplatok za spoločensko-tematický večer
  5 €

Ak ste sa zaregistrovali ako zdravotná sestra, ale Vaše pracovné zaradenie je iný zdravotný pracovník, prosím kontaktujte sekretariát konferencie: kami@agenturakami.sk

Prvý autor neplatí REGISTRAČNÝ POPLATOK.

V cene registrácie je zahrnuté
Účasť na odbornom programe, informačný balíček: zborník abstraktov + plné texty.

Názov účtu:
Cestovná agentúra KAMI, s. r. o.
Peňažný ústav: OTP Banka Slovensko, a. s., Letná 48, 052 01 Spišská Nová Ves
Číslo účtu: 9470420/5200
IBAN: SK29 5200 0000 0000 0947 0420
SWIFT: OTPVSKBX
VS: po zaregistrovaní Vám bude priradený variabilný symbol
KS: 0308

Poznámky
■ do správy pre prijímateľa uveďte meno účastníka
■ ak hradí registračný poplatok firma, prosíme o zaslanie menného zoznamu
■ pri registrácii je potrebné preukázať sa dokladom o zaplatení registračného poplatku

Vstup do konferenčných priestorov a účasť na spoločensko-tematickom večere len po preukázaní sa MENOVKOU!
Účastník konferencie je povinný nosiť ju na viditeľnom mieste.

Stravovanie
Možnosť zakúpenia obedov – priamo v hoteli.

Spoločenský večer
10.3.2016 – Spoločensko-tematický večer v hoteli Turiec – doplatok 5 €

 

 
 
 
 
© design: Lucian Cmorej, ABC studio, 2011 - 2016