English version

 
Archív - Martinské dni
 
Úvodná stránka
Registrácia
Informácie
Ubytovanie
Program
Fotogaléria
Publikačné výstupy
Kontakty
Sponzori
Vystavovatelia
Online platba

Témy konferencie

Choroby z povolania – aktuálna situácia a vývoj, diagnostika, liečba, hlásenie

Ochorenia z dlhodobého, nadmerného a jednostranného zaťaženia

Ochorenia respiračného systému – vývoj, diagnostika, prevencia, kazuistiky

Toxikológia a genotoxikológia

Pracovné zdravotné služby

Varia

 

INFORMÁCIE

Koordinátor konferencie

Doc. MUDr. Oto OSINA, PhD.
prednosta Kliniky pracovného lekárstva a toxikológie JLF UK a UN v Martine

Čestné predsedníctvo

Prof. MUDr. Ján Danko, CSc. – dekan JLF UK v Martine
MUDr. Dušan Krkoška, PhD., MBA – riaditeľ UN Martin
Doc. MUDr. Ľubomír Legáth, PhD. – hlavný odborník MZ SR
Prof. MUDr. Janka Buchancová, CSc. – ÚVZ JLF UK v Martine
Prof. MUDr. Július Mazuch, DrSc. – predseda Spolku lekárov v Martine
Mgr. Imrich Žigo – zástupca primátora mesta Martin

Vedecký výbor

Prof. MUDr. Janka Buchancová, CSc.
Doc. MUDr. Marie Nakládalová, Ph.D.
Doc. MUDr. Ľubomír Legáth, PhD.
Doc. MUDr. Igor Bátora, PhD.
Doc. MUDr. Oto Osina, PhD.
Doc. RNDr. Ľudovít Mušák, PhD.
MUDr. Gabriela Klimentová, CSc.
MUDr. Marek Varga, PhD.
MUDr. Miroslav Machata, PhD., MPH
MUDr. Robert Vilček

Organizačný výbor

Doc. MUDr. Oto Osina, PhD.
MUDr. Zdenka Matušková
Doc. RNDr. Ľudovít Mušák, PhD.
MUDr. Juliana Prindešová Bušíková, PhD.
MUDr. Gabriela Hubená PhD.
MUDr. Katarína Fiolková
MUDr. Martina Mikolajčíková
MUDr. Veronika Sokolíková
Ing. Jela Valachová, PhD.
Ing. Veronika Ferenčíková
Mgr. Jana Repovská
Alena Košťaliková

Témy konferencie

  • Choroby z povolania – aktuálna situácia a vývoj, diagnostika, liečba, hlásenie
  • Ochorenia z dlhodobého, nadmerného a jednostranného zaťaženia
  • Ochorenia respiračného systému – vývoj, diagnostika, prevencia, kazuistiky
  • Toxikológia a genotoxikológia
  • Pracovné zdravotné služby
  • Varia

Hodnotenie ARS CME:

Hodnotenie ARS CME: Konferencia je zaradená do kontinuálneho medicínskeho vzdelávania s prideleným počtom 10 kreditov. Kredity sú účastníkovi priznané v zmysle vyhlášky MZ SR 366/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov a na základe zmluvy medzi SACCME a Európskou akreditačnou radou (EACCME).

 
 
 
 
© design: Lucian Cmorej, ABC studio, 2011 - 2016