English version

 
Archív - Martinské dni
 
Úvodná stránka
Registrácia
Informácie
Ubytovanie
Program
Fotogaléria
Publikačné výstupy
Kontakty
Sponzori
Vystavovatelia
Online platba

Témy konferencie

Choroby z povolania – aktuálna situácia a vývoj, diagnostika, liečba, hlásenie

Ochorenia z dlhodobého, nadmerného a jednostranného zaťaženia

Ochorenia respiračného systému – vývoj, diagnostika, prevencia, kazuistiky

Toxikológia a genotoxikológia

Pracovné zdravotné služby

Varia

 

KONTAKT

Sekretariát konferencie:

Klinika pracovného lekárstva a toxikológie JLF UK a UN Martin
Alena Košťaliková
Kollárova 2, 036 59 Martin
e-mail: kostalikova@jfmed.uniba.sk
tel.: 043/420 38 17

Organizačný sekretariát:

CA KAMI

Agentúra KAMI, s. r. o.
Mgr. Miroslava Kozáková – manager konferencie
Letná 82/75, 052 01 Spišská Nová Ves
e-mail: agenturakami@agenturakami.sk
tel: 0948 656 488

 
 
 
 
© design: Lucian Cmorej, ABC studio, 2011 - 2016