English version

 
Archív - Martinské dni
 
Úvodná stránka
Registrácia
Informácie
Ubytovanie
Program
Fotogaléria
Publikačné výstupy
Kontakty
Sponzori
Vystavovatelia
Online platba

Témy konferencie

Choroby z povolania – aktuálna situácia a vývoj, diagnostika, liečba, hlásenie

Ochorenia z dlhodobého, nadmerného a jednostranného zaťaženia

Ochorenia respiračného systému – vývoj, diagnostika, prevencia, kazuistiky

Toxikológia a genotoxikológia

Pracovné zdravotné služby

Varia

 

REGISTRÁCIA

ZMENA TERMÍNU 18. – 19. 10. 2018

On-line registrácia je možná do 12. 10. 2018, po uvedenom termíne je možná iba registrácia priamo na mieste – v hoteli Turiec.
Ďakujeme za pochopenie.

Registráciu je možné vykonať:

ON – LINE registračným formulárom ↓
E-mailom: agenturakami@agenturakami.sk

REGISTRAČNÝ FORMULÁR / REGISTRATION FORM

ÚDAJE PRE VYPÍSANIE CERTIFIKÁTOV
(prosíme o dôsledné vyplnenie)
ID číslo *
(ak ho neviete/nemáte, uveďte Váš dátum narodenia)
Titul
Meno *
Priezvisko *
Adresa *
Tel./Fax *
Organizácia *
E-mail *
Účastník konferencie *

člen SPL

Účasť *

Aktívna účasť je možná aj prihlásením E-POSTERu do posterovej sekcie.

Ak ste aktívnym účastníkom PREDNÁŠKY / E-POSTERu vyplňte nasledovné údaje

Autor
Spoluautor
Názov prednášky


Požadujem vystaviť faktúru

Názov spoločnosti
Adresa
IČO
DIČ
Poznámka
Osobné údaje budú spracované v súlade s Nariadením Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa ruší smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len Nariadenie GDPR), a zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov so spracovaním osobných údajov. Chceme Vás uistiť, že sme vykonali všetky kroky potrebné k tomu, aby boli Vaše osobné údaje aj naďalej v absolutnom bezpečí. Aktualizované pravidlá o ochrane osobných údajov nájdete na našom webovom sídle http://www.agenturakami.sk v sekcii ochrana osobných údajov. Prosím, prečítajte si nové pravidlá a presvedčte sa o tom, že nám na bezpečnosti Vašich osobných údajov skutočne záleží.
Súhlasím so spracovaním a archiváciou mojich osobných údajov *

Registračný poplatok

  do 5. 9. 2018 od 6. 9. 2018
a na mieste
Člen SPL
55 EUR
70 EUR
Nečlen SPL, sprevádzajúca osoba
65 EUR
80 EUR
Sestra, iný zdravotný pracovník
25 EUR
40 EUR
Študent LF – denná forma
  0 EUR
 0 EUR

Prvý autor neplatí REGISTRAČNÝ POPLATOK.

V prípade využitia zvýhodnenej ceny registrácie je potrebné nielen sa zaregistrovať cez on-line registračný formulár, ale aj príslušnú sumu do stanoveného termínu uhradiť.

V cene registrácie je zahrnuté
Účasť na odbornom programe, informačný balíček, abstrakty, občerstvenie.

Názov účtu: Agentúra KAMI, s. r. o.
Peňažný ústav: OTP Banka Slovensko, a. s., Letná 48, 052 01 Spišská Nová Ves
IBAN: SK96 5200 0000 0000 1019 9527
SWIFT: OTPVSKBX
VS: po zaregistrovaní Vám bude priradený variabilný symbol
KS: 0308

Poznámky
■ do správy pre prijímateľa uveďte meno účastníka
■ ak hradí registračný poplatok firma, prosíme o zaslanie menného zoznamu
■ pri registrácii je potrebné preukázať sa dokladom o zaplatení registračného poplatku

Vstup do konferenčných priestorov a účasť na spoločensko-tematickom večere len po preukázaní sa MENOVKOU!
Účastník konferencie je povinný nosiť ju na viditeľnom mieste.

Stravovanie
Možnosť zakúpenia obedov – priamo v hoteli.

 
 
 
 
© design: Lucian Cmorej, ABC studio, 2011 - 2016