English version

 
Archív - Martinské dni
 
Úvodná stránka
Registrácia
Informácie
Ubytovanie
Program
Fotogaléria
Publikačné výstupy
Kontakty
Sponzori
Vystavovatelia
Online platba

Témy konferencie

Choroby z povolania – aktuálna situácia a vývoj, diagnostika, liečba, hlásenie

Ochorenia z dlhodobého, nadmerného a jednostranného zaťaženia

Ochorenia respiračného systému – vývoj, diagnostika, prevencia, kazuistiky

Toxikológia a genotoxikológia

Pracovné zdravotné služby

Varia

 

UBYTOVANIE

HOTEL TURIEC ****
A. Sokolíka č. 2, Martin

Hotel Turiec je mestský business hotel, ktorý svojim moderným zariadením náročným hosťom poskytne maximálny komfort. Parkovanie je zabezpečené na rozsiahlom parkovisku. V priestoroch hotela sa nachádza obľúbená reštaurácia. Vykročte do nového dňa s bohatou raňajkovou ponukou, ktorá osloví každého.

Kapacita ubytovania v hoteli Turiec je plné OBSADENÁ !
V prípade záujmu o ubytovanie kontaktuje Agentúru KAMI, s. r. o. pani Kozákovú – agenturakami@agenturakami.sk

OBJEDNÁVKA UBYTOVANIA

Meno, Priezvisko, Titul *
Telefón *
E-mail *
Termín
Hotel Turiec

Ubytovať s
Ubytovanie hradí
účastník

 

Požadujem vystaviť faktúru

Názov spoločnosti
Adresa
IČO
      DIČ
Poznámka
Osobné údaje budú spracované v súlade s Nariadením Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa ruší smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len Nariadenie GDPR), a zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov so spracovaním osobných údajov. Chceme Vás uistiť, že sme vykonali všetky kroky potrebné k tomu, aby boli Vaše osobné údaje aj naďalej v absolutnom bezpečí. Aktualizované pravidlá o ochrane osobných údajov nájdete na našom webovom sídle http://www.agenturakami.sk v sekcii ochrana osobných údajov. Prosím, prečítajte si nové pravidlá a presvedčte sa o tom, že nám na bezpečnosti Vašich osobných údajov skutočne záleží.
Súhlasím so spracovaním a archiváciou mojich osobných údajov *

 

 
 
 
 
© design: Lucian Cmorej, ABC studio, 2011 - 2016