English version

 
Archív - Martinské dni
 
Úvodná stránka
Registrácia
Informácie
Ubytovanie
Program
Fotogaléria
Publikačné výstupy
Kontakty
Sponzori
Vystavovatelia
Online platba

Témy konferencie

Choroby z povolania – aktuálna situácia a vývoj, diagnostika, liečba, hlásenie

Ochorenia z dlhodobého, nadmerného a jednostranného zaťaženia

Ochorenia respiračného systému – vývoj, diagnostika, prevencia, kazuistiky

Toxikológia a genotoxikológia

Pracovné zdravotné služby

Varia

 

Dobrý deň z agentúry KAMI dámy a páni

Ďakujeme za Váš záujem o podporu podujatia

XII. MARTINSKÉ DNI PRACOVNÉHO LEKÁRSTVA A TOXIKOLÓGIE

s medzinárodnou účasťou, ktoré sa opakovane koná
pod záštitou prof. J. Danka – dekana JLF UK.

Konferencia je zameraná na prezentácie nových poznatkov a skúseností pri prevencii, diagnostike a posudzovaní rôznych ochorení vo vzťahu k práci a pracovnému prostrediu. Je určená pre široký okruh zdravotníckych pracovníkov kliník a oddelení pracovného lekárstva, regionálnych úradov verejného zdravotníctva, poskytovateľov pracovných zdravotných služieb a zamestnávateľov.

Srdečne Vás na toto podujatie pozývame a prosíme o podporu konferencie.

Ponúkame možnosť spolupráce, formou KONGRESOVÝCH BALÍČKOV, ktoré obsahujú viacero možností ako Vašu spoločnosť prezentovať.
- prezentačný stánok spoločnosti
- aktívna účasť na konferencii
- inzercia v programe
- uverejnenie loga medzi partnermi na webe, aj počas konferencie

Prezentačný stánok
veľkosť plochy je určená výškou partnerstva . Hotel ponúka priestory na prezentáciu
foyer pred kongresovou sálou SUTERÉN
foyer pri recepcii hotela PRÍZEMIE

Aktívna účasť na konferencii
firemné sympozium – dohodou
prednáška v bloku – dohodou

Inzercia v bulletine
Pripravovaný formát bulletinu je A5 na výšku .
Podklady pre uverejnenie inzercie je potrebné dodať v tlačovom PDF (CMYK 300 dpi), 3 mm spadávka, na adresu: kamenicka@agenturakami.sk, najneskôr do 30. 9. 2018
Inzercie dodané po tomto termíne nebudú súčasťou tlačenej verzie bulletinu.

Logá partnerov
logá všetkých partnerov podujatia budú prezentované na web stránke konferencie,
aj počas konania konferencie , logo je potrebné dodať v tlačovej kvalite

Všetky Vaše požiadavky, týkajúce sa účasti Vašej spoločnosti na kongrese môžete adresovať :
Agentúra KAMI, s.r.o., Štefánia Kamenická
E-mail: kamenicka@agenturakami.sk, tel.: 0905 / 530 158

Váš záujem prosím potvrďte vyplnením formulára, alebo zaslaním objednávky.

S úctou
Štefánia Kamenická a organizátori konferencie

 
 
 
 
© design: Lucian Cmorej, ABC studio, 2011 - 2016