XXXV. Kongres pracovného lekárstva s medzinárodnou účasťou
a
XIII. Martinské dni pracovného lekárstva a toxikológie